PRIVACYVERKLARING VAN LA BELLEZA KIM

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die La Belleza Kim verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van La Belleza Kim, of om een andere reden persoonsgegevens aan La Belleza Kim verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je persoonlijke administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kim Bouwens eigenaresse van Schoonheidsdsalon La Belleza Kim
Van Duvenvoordestraat 4

5141BR Waalwijk
06-34824307
info@labellezakim.nl
KVK 61015741

2. Welke gegevens verwerkt La Belleza Kim en voor welk doel
2.1         De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,

 1. d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 2. e) voor- en na foto’s2 La Belleza Kim verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 3. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van La Belleza Kim.
  c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

La Belleza Kim gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de salon te zenden. Daarnaast ontvangt u een herinnering van uw afspraak per mail. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

 1. Bewaartermijnen

La Belleza Kim verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1         Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft La Belleza Kim passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2         Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt La Belleza Kim gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1         Via de eigenaresse van La Belleza Kim kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. La Belleza Kim zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2         Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3         Indien je klachten hebt over de wijze waarop La Belleza Kim je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4         Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van La Belleza Kim via info@labellezakim.nl

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.